Bookmark and Share

Gökgöl Mağarası/Zonguldak


Gökgöl Mağarasi'nın ilk 875 metresi turizm amaçlı kullanıma açılmıştır.
Girişten Büyük Çöküntü Salonu'na kaçlar uzanan bu bölüm 2-15 metre genişlik, 1-18 metre yükseklikte olup, Fosil Giriş, Damlataşlar Galerisi, Çöküntü Salonu:,! Muhteşem Salon, Büyük Çöküntü Salonu ve Harikalar Salonu gibi adlarla nitelendirilmiştir. Aydınlatması yapılan bu alanda yürüyüş parkuru, köprüler ve seyir terasları bulunmaktadır.

ULAŞIM
E-5 karayolundan Zonguldak yönüne doğru sapıldığında, Mengen, Devrek, Bakacakkadı gibi yol güzergahı üzerinde bulunan yerleşim birimlerinden sonra görülen ve bölgenin önemli koyaklarından biri olan Üzülmez Vadisi artık Zonguldak-a gelindiğinin de işaretini verir. Yaklaşık 1.5 saat boyunca bir orman denizi içinde sürdürülen bu yolculuktan sonra ulaşılan Gökgöl Mağarası, Zonguldak-Ankara karayolunun hemen Zonguldak girişinde, yolun sağ kenarında yer almaktadır. Mağara, kente dışardan gelenler için hoş bir süpriz, kent dışına çıkanlar için ise, belleklerde kente ilişkin son bir anı özelliği taşımaktadır.

MAĞARANIN OLUŞUM VE GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
Jeolojik yapı bakımından yörenin jeomorfolojik ve hidro­lojik gelişim evrelerini ve özelliklerini de içeren mağara bir­birinden farklı dört kattan oluşmuştur. Birinci katı oluşturan ağız kısmı ve çevresi (mağaranın ilk oluşan bölümü) ile Büyük Çöküntü Salonu'nda bulunan damlataşların yer aldığı ikinci kat tamamen fosilleşmiştir.

Mağaranın en genç bölümü olan üçüncü ve dördüncü katlarda Damlataşlar Salonu, yer altı deresi ve aktif küçük kol bulunur.

Mağaranın ikisi fosilleşmiş, biri aktif olmak üzere üç ağzı vardır.
Girişi sağlayan fosil ağızlardan büyük olanı, görkemli görü­nümüyle dikkat çekicidir. Dar ve sulu olan aktif ağız ise giriş için uygun değildir.
Kollarıyla birlikte toplam uzunluğu 3350 metre olan Gök­göl Mağarası, doğu, güneydoğu -batı, kuzeybatı yönünde gelişen ana galeri ile iki büyük yan koldan meydana gelmiştir.

Dar ve sulu bir sifonla sona eren ana galeriden sonra, yan kollardan gelen suların birleşerek oluşturduğu Büyük Çöküntü Salonu'nda yer altı deresi görülür. Yürüyüş yolu üzerinde bulunan ve köprülerle geçilen bu dere, mağaranın aktif ağzından Erçek Deresi'ne dökülür.Mağara içi damlataş birikimi yönünden son derece zengin olan Gökgöl Mağarası, her traverten, sarkıt, di­kit sütunlar yanında, bayrak, perde, akma damlataşları ile süslüdür. Aktif ve yarı aktif katlarda duvar damlataşları, makarna sarkıtlar, mağara gülleri, mağara iğneleri ve içi su dolu damlataş havuzları bulunmaktadır. Gelişim halin-de olan bu damlataşlar, mağaradaki oluşumun hala devam ettiğinin belirtileridir.