Bookmark and Share

Milli Parklar


Ülkemizde, üzerinde barındırdıkları olağan üstü özelliklere sahip tabiat ve kültürel değerleri korumak adına özel mekanları tanımak için iyi ki tatildünyası.com var.
Veee... Gelecek nesillere olduğu gibi miras bırakılmalarını sağlamak üzere ilan edilen 33 Milli Park hakkında acaba ne kadar bilgiye sahipsiniz?

Göreme Tarihi Milli Parkı - Nevşehir

Milli Park orta Anadolu 'nun Hasan Dağı-Erciyes Dağı volkanik bölgesinde kalmaktadır.

Spil Dağı Milli Parkı - Manisa

Kanyon vadiler, inler, mağaralar, dolinler ve lapyalar gibi karstik oluşumları jeolojik yapısından kaynaklanan ilgi çekeci yer şekilleridir.

Kaçkar Dağları Milli Parkı / Rize

Kaçkar Dağlarının batısındaki Fırtına Deresi ve doğusundaki Hemşin Deresi zengin bir flora ile kaplıdır.

Munzur Vadisi Milli Parkı / Tunceli

Karasu ve Murat çöküntüsü alanları arasında yükselen Munzur Dağlarının jeolojik yapısı, metamorfik , volkanik ve tortul kayaçlardan meydana gelir.

Beyşehir Gölü Milli Parkı - Konya

Ülkemizin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir Gölünün jeomorfolojik yapısı karstik arazi şekillerinden, çok sayıda düden ve dolinlerin birleşmesi sonucu oluşan polye karakterindedir.

Küre Dağları Milli Parkı - Bartın

Küre Dağları Milli Parkı Batı Karadeniz Bölgesinin Küre Dağları üzerinde zengin ağaç çeşitliliği, Flora ve Fauna ile yaban hayatına sahiptir.

Ilgaz Dağı Milli Parkı - Kastamonu

Orta Anadolu'dan Kuzey Anadolu'ya geçiş kuşağında yükselen Ilgaz Dağlık yöresinin arazi yapısı genellikle serpantinler,şistler ve volkanik kayaçlardan meydana gelir.

Kovada Gölü Milli Parkı - Isparta

Kovada Gölünün meydana gelişi, Batı Toroslarda görülen karstik göllere benzer.

Kızıldağ Milli Parkı - Isparta

Parkın üzerinde yer aldığı Kızıldağ ile Beyşehir Gölü 'nün kuzey kıyıları arasında uzanan dalgalı arazi üzerinde genellikle erozyonla aşınmış yer şekilleri görülmektedir.

Honaz Dağı Milli Parkı - Denizli

Milli Parkın ana özelliğini, Ege Bölgesinin en yüksek dağı olan ve2528 m. yüksekliğe sahip olan Honaz Dağı bünyesindeki kaynaklar oluşturmaktadır.

Alacahöyük Tarihi Milli Parkı - Çorum

Milli Parkın ana kaynak değeri, tarih ve arkeolojidir.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı - Çanakkale

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Deniz ve Kara Muharebelerinin yapıldığı yerler Park içerisindedir.

Uludağ Milli Parkı - Bursa

Yer kürenin derinliklerinden gelen magmanın kırıklar ve çatlaklar boyunca yeryüzüne doğru yükselmesi ve katılaşması sonunda meydana gelen Uludağ'ın jeolojik yapısını genellikle iç püskürük granit...

Güllükdağı Milli Parkı - Antalya

Termessos'un tarih sahnesine çıkışı MÖ 334 de İskender'in bölgeden geçtiği tarihle başlar.
Aşağı şehir,şehir merkezi ve mezarlık olarak üç bölümde gelişen şehir, Roma döneminde en parlak...

Beydağları Sahil Milli Parkı - Antalya

Batı Torosların Genç Dağlar kuşağını içine alan yörenin jeolojik yapısı genellikle kalker ve serpantin kayaçlarından meydana gelir.

Altınbeşik Mağarası Milli Parkı - Antalya

Yatay ve kısmen aktif bir mağara sistemi olan Altınbeşik Mağarası adını üst kısımda yer alan Altınbeşik Tepesinden almaktadır.

Soğuksu Milli Parkı - Ankara

İç Anadolu stebinde kuzey Anadolu'nun gür ve ormanlık bölgelerine geçiş kuşağında yer alan saha, iki ana vadiye açılan pek çok yan dere ve vadiler arası düzlüklerden meydana gelen jeomorfolojik bir...

Başkomutan Tarihi Milli Parkı - Afyon

26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan Türk Kurtuluş Taarruzu, 27-28 Ağustos daki kanlı muharebelerde Kocatepe bölgesindeki düşman kuvvetlerini önüne katarak sürmüş ve 29 Ağustos ta Afyon'a ulaşmıştır.

Aladağlar Milli Parkı - Niğde

Milli Park içerisinde kamp alanları, günübirlik alanlar ve molakamp (Primitif kamping) alanları, doğa yürüyüş güzergahları, tırmanma doğrultuları düzenlenerek Yayla girişimleri oluşturulacaktır.

Nemrut Dağı Milli Parkı - Adıyaman

Nemrut Dağı ve Kommagene Kralı Antiochos'a ait Tümülüs ve kutsal alanlar, Milli Park'ın ana özelliğini teşkil etmektedir.

Nemrut Dağı Milli Parkı - Adıyaman

Aladağlar Milli Parkı - Niğde

Başkomutan Tarihi Milli Parkı - Afyon

Soğuksu Milli Parkı - Ankara

Altınbeşik Mağarası Milli Parkı - Antalya

Beydağları Sahil Milli Parkı - Antalya

Güllükdağı Milli Parkı - Antalya

Uludağ Milli Parkı - Bursa

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı - Çanakkale

Alacahöyük Tarihi Milli Parkı - Çorum

Honaz Dağı Milli Parkı - Denizli

Kızıldağ Milli Parkı - Isparta

Kovada Gölü Milli Parkı - Isparta

Ilgaz Dağı Milli Parkı - Kastamonu

Küre Dağları Milli Parkı - Bartın

Beyşehir Gölü Milli Parkı - Konya

Munzur Vadisi Milli Parkı / Tunceli

Kaçkar Dağları Milli Parkı / Rize

Spil Dağı Milli Parkı - Manisa

Göreme Tarihi Milli Parkı - Nevşehir