Ankara
Ankara çevresinde eski çağlara ait çok sayıda höyük ve düz yerleşim yeri bulunmaktadır. Eski çağlardan beri üst üste gelen kent kalıntılarının oluşturduğu, genellikle düzlük alanda kurulan höyükler...
Ankara
Kocaeli (İzmit)
Dünya'nın önemli yollarının kavşak noktası durumunda olan İzmit ve civarında tarih öncesi çağlardan yaklaşık olarak M.O. 3000'den itibaren insanların yaşamakta olduğu yapılan...
Kocaeli (İzmit)
Adana
Adana’da her uygarlık kendi kültür çeşitliliğini bir sonrakine aktararak bir kültür mozayiği oluşturmuştur. Hititler, Romalılar, Araplar, Selçuklular,...
Adana
Yozgat
Bölge topraklarına tarih boyunca Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları hükmetmiş en son olarak da Osmanlılar ve ardından Türkiye Cumhuriyeti hakimiyetine girmiştir.
Yozgat
Sivas
Çevredeki höyüklerde yapılan araştırmalarda bu döneme ait buluntular ele geçmiştir. Yazılı kaynaklar da İ.Ö. 2000 yılına kadar gitmektedir.
Sivas
Niğde
Müthiş bir doğal zenginliği yansıtan Aladağlar da trekking için en güzel rotalardan biri.
Niğde
Nevşehir
Antik dönemlerde Nyssa ve Soandos olarak adlandırılan yerleşmeye Türkler Muşkara adını vermişlerdir.
Nevşehir
Kırşehir
Kent yetiştirdiği güllerle de ün salmış, her yer gül bahçeleriyle ve bülbüllerle doluymuş. Zamanla ne gül kalmış yörede ne bülbül, Gülşehri kırlaşmış; adı da Kırşehir’e dönüşmüş.
Kırşehir
Konya
Yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük toprak arazisine sahip olan Konya, ovası ile gerçekten de Türkiye´nin doğal tahil silosu.
Konya
Kayseri
Asur Ticaret Kolonileri çağında bir ticaret merkezi olan kent, günümüzde de eskiden gelen şeker, dokuma ve uçak fabrikalarıyla ve yeni filizlenen tekstil ve diğer ürünleri ile canlı ticaret yaşamını...
Kayseri
Karaman
Karamanoğulları, Anadolu Türkmen Beyliklerinin en mühimi, en büyüğü, en kudretlisi ve en devamlısıdır. Karaman Türkmen Beyliği, 1250 yıllarından 1487'ye kadar takriben 237 yıl sürmüştür.
Karaman
Kars
Kars İli Kültürel yönünden köklü temellere dayanmaktadır. M.Ö. 9000 yılına kadar uzanan tarihi geçmişi üzerinde bir çok uygarlıkları hüküm sürmüştür. Bunların izleri günümüze kadar gelmektedir.
Kars
Erzurum
Erzurum'un bilinen ilk adı Doğu Roma (Bizans) İmparatoru II.Theodosios' a (408-450) izafe edilen Theodosiopolis' ti, şimdiki Erzurum' un yerinde kurulmuştu.
Erzurum
Erzincan
Erzincan’ın İlkçağ tarihi hakkında esaslı bilgiye henüz sahip değiliz.
Erzincan
Elazığ
Bölgenin en çok uygarlığa tanıklık etmiş, en eski kentlerinden biri Elazığ. Sırayla : Hitit, Urartu, Roma, Sasani, Arap, Selçuklu, Artukoğulları, İlhanlı, Dülkadiroğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet....
Elazığ
Bitlis
Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan kent; Nemrut Krater Gölü, Van Gölü, Nazik ve Arin gölleriyle, Ahlat'taki yemyeşil vadileri, Tatvan'daki geniş ovalarıyla mutlaka görülmeye değer.
Bitlis
Bingöl
Bingöl İli, özellikle doğa zenginliği ile yerli ve yabancı turistleri kendine çekebilecek potansiyele sahiptir.
Bingöl
Ağrı
Kutsal kitaplar ondan söz etmiş, kutsal sayılmış. Bir çok araştırmacı ya da meraklı Nuh’un Gemisi’ni yıllardır arayıp duruyor. Kimisi resimlerini bile çektiğini iddia etti. Bu resimler yayınlandı,...
Ağrı
Şırnak
Şırnak'ın Turizm Merkezlerinin başında Cudi Dağı gelir. Nuh Tufanı sonucu ,Nuh Gemisinin konduğu yerdir.
Şırnak
Şanlıurfa
Kentin "Peygamberler Şehri" olarak tanınması dini turizm açısından büyük önem taşımaktadır.
Şanlıurfa
Mardin
Mardin'e Diyarbakır'dan giden karayolunun tümü asfalt. Diyarbakır'dan çıkıp Mardin yoluna girdikten sonra yol boyunca size sol tarafta dağlık alanlar sağ tarafta ise ekili alanlar eşlik eder.
Mardin

Küçüksu Kasrı

Küçüksu Kasrı’nın bulunduğu Boğaziçi’nin bu şirin yöresinde, yerleşim tarihi Bizans Dönemine dek inmektedir. Osmanlılar Döneminde de ilgi çeken ve “Kandil Bahçesi” adıyla padişahın has bahçelerinden biri olarak kullanılan Küçüksu ve çevresini IV. Murad’ın (1623-1640) çok sevdiği ve buraya “Gümüş Selvi” adını verdiği bilinmektedir.
17. yüzyıldan başlayarak çeşitli kaynaklarda “Bağçe-i Göksu” adıyla geçen yörede, özellikle 18. yüzyıldan başlayarak yoğun bir yapılaşma izlenmektedir. Sultan I. Mahmud Döneminde (1730-1754) Divittar Mehmed Paşa, padişah için bu Hasbahçe’nin deniz kıyısına iki katlı ahşap bir saray yaptırmış, bu yapı III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud (1808-1839) dönemlerinde de onarılarak kullanılmıştır.

Sultan Abdülmecid Dönemi (1839-1861), özellikle saray ve kasır mimarlığında batılı biçimlerin tercih edildiği yıllardır. Abdülmecid, Dolmabahçe ve Ihlamur yapılarında uygulattığı yenilikleri, Küçüksu Kasrı’nda da uygulatmış, eski ve ahşap yapıyı yıktırarak yerine bugünkü kasrı yaptırmıştır.

1857 yılında hizmete giren yeni Küçüksu Kasrı’nın mimarı Nikogos Balyan’dır. Bodrumuyla birlikte üç katlı olan kasır, 15x27 m.lik bir alan üzerine yığma tekniğiyle ve kargir olarak yapılmıştır. Bodrum katı kiler, mutfak ve hizmetçilere ayrılmış, diğer katlarsa bir orta mekâna açılan dört oda biçiminde düzenlenmiştir. Bu özelliğiyle geleneksel Türk evi plan tipini yansıtan yapı, genellikle dinlenme ve av amaçlı olarak kullanılan bir “biniş kasrı” niteliğindedir. Devlete ait diğer saray yapılarının tersine yüksek duvarlarla değil, dört yönde kapısı olan ve döküm tekniğiyle yapılmış zarif demir parmaklıklarla çevrilidir. Abdülaziz Döneminde (1861-1876) cephe süslemeleri elden geçirilen yapı, zaman zaman çeşitli onarımlar görerek günümüze ulaşmış, ancak bu arada eski saraydan kalan ve çeşitli işlevlerdeki ek yapılarını yitirmiştir.

Kabartmalarla süslü ve hareketli deniz cephesinde, bu cepheye yaslanmış şadırvanlı küçük havuzunda, merdivenlerinde çeşitli batılı süsleme motifleri kullanılmıştır. Oda ve salonlar değerli sanat eserleriyle döşenmiş, bu iş için Viyana Operası dekoratörü Sechan görevlendirilmiştir.

Alçı kabartma ve kalem işi süslemeli tavanları, bir şömine müzesini andıran birbirinden farklı renk ve biçimde, değerli İtalyan mermerleriyle yapılmış şömineleri, her bir odada ayrı süslemeli ve ince işçilikli parkeleri, çeşitli Avrupa üsluplarındaki mobilyaları, halı ve tablolarıyla eşsiz bir sanat müzesi niteliğindeki Küçüksu Kasrı, Cumhuriyet Döneminde de bir süre devlet konukevi olarak kullanılmış ve günümüzde bir müze-saray işlevi kazanmıştır.1994 yılında kapsamlı ve çağdaş bir restorasyon gören Küçüksu Kasrı, halkın ziyaretine açık tutulmakta, hemen yanıbaşındaki iskeleyi, çeşme meydanını ve özgün bahçesini tarihsel ve eskiden olduğu gibi halkın eğlenip dinlenebildiği bir mesire kimliğine kavuşturma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar sona erdiğinde, yapının bahçesi diğer saray, köşk ve kasırlarımızda olduğu gibi ulusal ya da uluslararası nitelikteki resepsiyonlara ayrılacaktır.

Atatürk Köşkleri / Yalova

Bir yerleşim merkezi olarak tarihi oldukça eskilere dayanan Yalova Termal, Osmanlı... Devamını Oku »

Aynalı Kavak Kasrı

Üç yüzyıl boyunca Haliç kıyılarını süsleyen ve günümüzde Aynalıkavak Kasrı adıyla tanınan yapı,... Devamını Oku »

Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi ve çevresinin yerleşim alanı olarak kullanılması tarihte oldukça gerilere, Bizans... Devamını Oku »

Çadır Köşk / İstanbul

Köşk Abdülhamit` in hallinden sonra uzun yıllar kapalı kalmış, 1940 yılında Maliye Bakanlığı`nca... Devamını Oku »

Çamlıca Köşkleri / İstanbul

Kartal`dan başlayan manzarası, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar ve Beşiktaş `ı içine almakta. Ayrıca yine... Devamını Oku »

Cemil Molla Köşkü / İstanbul

Üryanizade Cemil Molla efendi çok eski ve köklü bir Osmanlı ailesinden gelir.Çağdaşlığı seven bunu... Devamını Oku »

Dolmabahçe Sarayı

17. yüzyıla kadar Boğaziçi’nin koylarından biri olan bu yörenin; Altın Post'u aramaya çıkan... Devamını Oku »

Filizi Köşk

II. Abdülhamid’in (1876-1909) Başkâtib’i olarak Yıldız Sarayı’nda görev yapan Tahsin Paşa’ya ait... Devamını Oku »

Hidiv Kasrı / İstanbul

Hidiv Kasrı, Osmanlı`nın Mısır valilerine verdiği ünvandır. 19. yüzyılın sonlarında, genç yaşta... Devamını Oku »

İbrahimpaşa Sarayı / İstanbul

Hipodrom'la Adliye Sarayı arasında kalan İbrahim Paşa Sarayı, hanedan dışında birinin sahip... Devamını Oku »

Ihlamur Kasırları

Beşiktaş, Yıldız ve Nişantaşı arasında kalan Ihlamur Vadisi’nin 18. yüzyılda Hacı Hüseyin Bağları... Devamını Oku »

İshak Paşa sarayı

İshak Paşa Sarayı, saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde... Devamını Oku »

Küçüksu Kasrı

Küçüksu Kasrı’nın bulunduğu Boğaziçi’nin bu şirin yöresinde, yerleşim tarihi Bizans Dönemine dek... Devamını Oku »

Malta Köşkü / İstanbul

Sultan Abdülaziz Dönemi`nde Çırağan Sarayı`nın arka bahçesi olan koruda iki tane seyir ve istiharat... Devamını Oku »

Maslak Kasırları / İstanbul

Bu yıllarda tarih sahnesine çıkan ve bölgeye özel bir konum kazandıran Maslak Kasırları’nın ne... Devamını Oku »

Osmanlı'da Cuma Selamlığı

Devlet-I Ali’nin başında bulunan halife ise bu geleneği hiç aksatmazdı.Çünkü tebasına karşı... Devamını Oku »

Pembe Köşk / İstanbul

Emirgân adını, buranın, 1635`de Erivan`ı Sultan IV. Murat`a teslim eden İranlı Prens Emir Gûn... Devamını Oku »

Sarı Köşk / İstanbul

Türk insanının geleneksel yaşama düzeninin gereği olarak bir sofa etrafinda toplanan plan şeması... Devamını Oku »

Topkapı Sarayı

Osmanlı İmparatorluğu'nun başkent İstanbul'da yönetim sarayı ve hanedanlık ikametgâhı olarak... Devamını Oku »

Yıldız Sarayı - Şale

Beşiktaş, Ortaköy ve Balmumcu arasında, Boğaziçi’ne egemen bir konumda 500.000 m2’lik bir alanı... Devamını Oku »

Aktif Turizm

Hayatın tadına varmak için aksiyon, enerji ve macera aşkı gerekir. Bunlar için de kayak'dan Yamaç... Devamını Oku »

Aktüel Turizm

Günübirlik gezi alanlarına ulaşmanız için Türkiye'nin nadide güzellikleri sanal alemin gezi... Devamını Oku »

Alternatif Mekanlar

Türkiye; Cennet güzellikleri ile dört köşse gezilmeye görülmeye değer... Devamını Oku »

Balayı Adaları

Dünyanın dört bir tarafında denizin ortasına taht kurmuş, Yeşil örtüleri ve mercan kayalıklarıyla... Devamını Oku »

Dünya Kentleri

Şehir şehir ülkeleri gezmek, tarihi, turistik ve konaklama mekanları, yeme-içme ve eğlence yerleri... Devamını Oku »

Dünya Mutfakları

Tüm Dünya yemek çeşitleri ve damak tadları... bir tıkla elinizin altında... japonya,fransa,rus,abd,... Devamını Oku »

Foto Gezi

Türkiye' nin tarihi ve tabii güzelliklerinin yer aldığı bu güzellikler doyamayacağınız bir tad... Devamını Oku »

Haberler

Nerede ne yenir, gezilir, görülür yorulunur ancak yediğiniz güzelliklerden damak tadıyla birlikte... Devamını Oku »

Hava Durumu

Türkiye'nin ve dünyanın her bölgesinden anlık hava durumu için seyahatlerinizde önlem almanız için... Devamını Oku »

İl il Gezi

Artık Türkiye'desiniz; adını bu topraklara "Anadolu" olarak veren "Güneş Ana"nın... Devamını Oku »

İnanç Turizmi

Ulusal sınırları hesaba katmaksızın dünyada meydana gelen teknolojik değişiklikler insanları bir... Devamını Oku »

Kış Turizmi

Türkiye, Alp - Himalaya Sıradağları üzerinde, yüz ölçümünün yaklaşık yarısının (%55'i) 1500 - 3000... Devamını Oku »

Milli Parklar

Ülkemizde, üzerinde barındırdıkları olağan üstü özelliklere sahip tabiat ve kültürel değerleri... Devamını Oku »

Oteller

Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız bu rüya aleminde rahat edebileceğiniz en ideal konaklama... Devamını Oku »

Sağlık Turizmi

Türkiye'nin Marmara ve Ege Bölgelerinde yoğunlaşan bu termal merkezlere İstanbul, İzmir, Pamukkale... Devamını Oku »

Sanal Gezi Alanları

Sanal Geziler için, 360 derecelik panaromik görüntüler için aşağıdaki... Devamını Oku »

Seyahat Acenteleri

Türkiye'nin tüm illerinde faaliyet gösteren acentaların telefon ve adresleri şimdi... Devamını Oku »

Seyahat Rehberi

Kiralik araba, eczane, çekiciler, çiçekçiler, sinemalar, ülke bilgileri, hastaneler, vize... Devamını Oku »

Tarih Turizmi

Ege destanlarının kahramanı Homeros, " Gel, ne olursan ol, yine gel!" diyen büyük insan Mevlana;... Devamını Oku »

Türkiye Özel

Ülkemizin vazgeçilmez güzellikleri ve de özellikleriyle tatildünyası... Devamını Oku »

Türkiye'nin Renkleri

Devamını Oku »

Ulaşım

ulaşım,otobüs firmaları,havaalanı,havayolu,denizyolu,tcdd,otogar telefonları.. Devamını Oku »

Ülkeler Rehberi

Dünya ülkelerinin damak tadları, gezi bölgeleri, en güzel tatil mekanları Tatildünyası farkıyla... Devamını Oku »

Video Gezi

Türkiye'nin turizm ve gezi değerlerinin bir arada toplandığı görsel şölen sizleri bekliyor...... Devamını Oku »