Ankara
Ankara çevresinde eski çağlara ait çok sayıda höyük ve düz yerleşim yeri bulunmaktadır. Eski çağlardan beri üst üste gelen kent kalıntılarının oluşturduğu, genellikle düzlük alanda kurulan höyükler...
Ankara
Kocaeli (İzmit)
Dünya'nın önemli yollarının kavşak noktası durumunda olan İzmit ve civarında tarih öncesi çağlardan yaklaşık olarak M.O. 3000'den itibaren insanların yaşamakta olduğu yapılan...
Kocaeli (İzmit)
Adana
Adana’da her uygarlık kendi kültür çeşitliliğini bir sonrakine aktararak bir kültür mozayiği oluşturmuştur. Hititler, Romalılar, Araplar, Selçuklular,...
Adana
Yozgat
Bölge topraklarına tarih boyunca Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları hükmetmiş en son olarak da Osmanlılar ve ardından Türkiye Cumhuriyeti hakimiyetine girmiştir.
Yozgat
Sivas
Çevredeki höyüklerde yapılan araştırmalarda bu döneme ait buluntular ele geçmiştir. Yazılı kaynaklar da İ.Ö. 2000 yılına kadar gitmektedir.
Sivas
Niğde
Müthiş bir doğal zenginliği yansıtan Aladağlar da trekking için en güzel rotalardan biri.
Niğde
Nevşehir
Antik dönemlerde Nyssa ve Soandos olarak adlandırılan yerleşmeye Türkler Muşkara adını vermişlerdir.
Nevşehir
Kırşehir
Kent yetiştirdiği güllerle de ün salmış, her yer gül bahçeleriyle ve bülbüllerle doluymuş. Zamanla ne gül kalmış yörede ne bülbül, Gülşehri kırlaşmış; adı da Kırşehir’e dönüşmüş.
Kırşehir
Konya
Yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük toprak arazisine sahip olan Konya, ovası ile gerçekten de Türkiye´nin doğal tahil silosu.
Konya
Kayseri
Asur Ticaret Kolonileri çağında bir ticaret merkezi olan kent, günümüzde de eskiden gelen şeker, dokuma ve uçak fabrikalarıyla ve yeni filizlenen tekstil ve diğer ürünleri ile canlı ticaret yaşamını...
Kayseri
Karaman
Karamanoğulları, Anadolu Türkmen Beyliklerinin en mühimi, en büyüğü, en kudretlisi ve en devamlısıdır. Karaman Türkmen Beyliği, 1250 yıllarından 1487'ye kadar takriben 237 yıl sürmüştür.
Karaman
Kars
Kars İli Kültürel yönünden köklü temellere dayanmaktadır. M.Ö. 9000 yılına kadar uzanan tarihi geçmişi üzerinde bir çok uygarlıkları hüküm sürmüştür. Bunların izleri günümüze kadar gelmektedir.
Kars
Erzurum
Erzurum'un bilinen ilk adı Doğu Roma (Bizans) İmparatoru II.Theodosios' a (408-450) izafe edilen Theodosiopolis' ti, şimdiki Erzurum' un yerinde kurulmuştu.
Erzurum
Erzincan
Erzincan’ın İlkçağ tarihi hakkında esaslı bilgiye henüz sahip değiliz.
Erzincan
Elazığ
Bölgenin en çok uygarlığa tanıklık etmiş, en eski kentlerinden biri Elazığ. Sırayla : Hitit, Urartu, Roma, Sasani, Arap, Selçuklu, Artukoğulları, İlhanlı, Dülkadiroğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet....
Elazığ
Bitlis
Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan kent; Nemrut Krater Gölü, Van Gölü, Nazik ve Arin gölleriyle, Ahlat'taki yemyeşil vadileri, Tatvan'daki geniş ovalarıyla mutlaka görülmeye değer.
Bitlis
Bingöl
Bingöl İli, özellikle doğa zenginliği ile yerli ve yabancı turistleri kendine çekebilecek potansiyele sahiptir.
Bingöl
Ağrı
Kutsal kitaplar ondan söz etmiş, kutsal sayılmış. Bir çok araştırmacı ya da meraklı Nuh’un Gemisi’ni yıllardır arayıp duruyor. Kimisi resimlerini bile çektiğini iddia etti. Bu resimler yayınlandı,...
Ağrı
Şırnak
Şırnak'ın Turizm Merkezlerinin başında Cudi Dağı gelir. Nuh Tufanı sonucu ,Nuh Gemisinin konduğu yerdir.
Şırnak
Şanlıurfa
Kentin "Peygamberler Şehri" olarak tanınması dini turizm açısından büyük önem taşımaktadır.
Şanlıurfa
Mardin
Mardin'e Diyarbakır'dan giden karayolunun tümü asfalt. Diyarbakır'dan çıkıp Mardin yoluna girdikten sonra yol boyunca size sol tarafta dağlık alanlar sağ tarafta ise ekili alanlar eşlik eder.
Mardin

Ökkeşiye Hazretleri Türbesi - Nurdağı / G.Antep

Ökkeşiye Hazretleri'nin, Hz. Ömer zamanında Gaziantep ve çevresinin fethi sırasında şehit düşen beş sahabeden biri olduğu söylenmektedir.
Rivayete göre, bir gün Peygamber Efendimiz herkesle helalleşirken Ökkeşiy Hazretleri "Ya Resulullah Uhud Cerpinde bana kırbaçla vurmuştunuz. Hakkımı ancak kısas suretiyle ödeşirim" der.

Peygamberimiz kırbacı eline verir. Bunun üzerine Ökkeşiye Hazret- leri "Siz bana çıplakken vurdunuz Ya Resulullah" der. Hz.Peygamber sırtını açar tam bu sırada Ökkeşiye Hazretleri Peygamber Efendimizin Peygamberlik Mührünü görür ve öper Daha sonra kısastaki maksadım buydu der.

Bookmark and Share
Toplam 0 yorum, 0 cevap(Yorum yaz)

Arap Baba Türbesi / Elazığ

Kaidesi alttan beş sıra taş üstünde alçı ve sıva izi görülen ve hemen hiçbir Selçuklu Mescidinde...Devamını Oku »

Çandarlı Karahalil Paşa Türbesi / İznik

II. Bayezıt döneminde Faik Paşa tarafından yaptırılmıştır.Devamını Oku »

Eyüp Sultan / İstanbul

Caminin içinde de yer aldığı Eyüp Sultan Külliyesi; camii , türbe, hamam ve günümüze ulaşmayan...Devamını Oku »

İbrahim Hakkı Türbesi / Siirt

Yapı eklerle ve yenileme çalışmalarıyla özgünlüğünü yitirmiştir.Devamını Oku »

Mahberi Hatun Türbesi / Kayseri

Her iki yüzünde sivri kemer görülür. Kesme taş olarak düz bırakılan iç tarafa birer küçük pencere...Devamını Oku »

Mevlana Türbesi / Konya

Mevlana'nın ölümünden sonra ise Pervane Muiniddin ve karısı Gürcü Hatun tarafından buraya bir türbe...Devamını Oku »

Mimar Sinan Türbesi / İstanbul

Türbe, çevre duvarına bitiştirilmiş küçük bir kubbe ile örtülü, çıkmalı çokgen bir sebilden meydana...Devamını Oku »

Nasreddin Hoca Türbesi - Akşehir / Konya

Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle...Devamını Oku »

Ökkeşiye Hazretleri Türbesi - Nurdağı / G.Antep

Ökkeşiye Hazretleri'nin, Hz. Ömer zamanında Gaziantep ve çevresinin fethi sırasında şehit düşen beş...Devamını Oku »

Veysel Karani Türbesi / Siirt

Yörenin "Cas" denilen harcıyla 1901 yılında yapılıp, kubbeyle örtülmüş olan türbe, 1967'de...Devamını Oku »

Yunus Emre Türbesi / Mihalıççık - Eskişehir

Yunus Emre'nin ilk mezarı 13. yy'a ait olup demiryolu bitişiğinde dikdörtgen planlı taşlardan 1.5-2...Devamını Oku »